Hej! Jag använder min gamlareseblogghemsida för att få med text till mitt CV. Klicka gärna runt för att läsa lite om min cykelresa, nedan kommer information angående mitt jobb i Middlesbrough, England. 


Fire Warden, McWare Mechanical LTD, 


Jobbade under två perioder på 4,5 månader och 3 månader på oljeriggen ENSCO 71 och vindkraftsbyggbåten MPI Discovery i Middlesbrough, England.

Global Seatech LTD (senare McWare Mechanical) arbetade med att renovera och bygga på riggar och båtar inom offshore-energibranchen. Ensco 71 var en Jackup-rigg, vilket betyder att den borrar efter olja och kan flyttas vid behov. Både Ensco 71 och MPI Discovery låg i hamn när företaget jag jobbade för renoverade dem.

Mina arbetsuppgifter var att ansvara för säkerheten och framförallt brandsäkerheten på en del av riggen/båten där det pågick arbete. I och med att det pågick mycket metallarbete, med svetsning, gouching och skärande i metall med hjälp av gaslåga var det stor risk för brand. Speciellt då jobbet pågick i oljetankar och andra riskfyllda miljöer. Mitt jobb var att göra arbetsplatsen säker, se till att inget skadades och att arbetarna inte skadades. Detta gjordes med hjälp av byggandet av brandplåtar, uppsättandet av brandfiltar och försäkran att rätt säkerhetsföreskrifter följdes. När det väl pågick heta arbeten såg jag till att släcka de bränder som uppstod, hålla vatten borta från svetsning och dylikt och i allmänhet hålla det rent och säkert för att jobbet skulle kunna genomföras korrekt. Ibland agerade jag tankvakt och såg till att gasnivåerna var på en bra nivå, samt höll upp en god ventilation. Vi jobbade efter ett permit-system och jag skötte en stor del pappersarbete, säkerheten är väldigt viktig i branschen och det är mycket tillstånd och dylikt som behövs för att arbetet ska kunna fortgå.

Arbetet betydde också att jag var en slags allt i allo på arbetsplatsen, hjälpte till med att bära arbetsmaterial, enklare stålarbeten och bistod svetsare och stålarbetare med den hjälp de behövde. Körde även en gasdriven motviktstruck då och då.

Arbetet pågick dag och natt tills projektet var slutfört. Detta betydde att jag jobbade 12-timmarspass 7 dagar i veckan, alltså 210% arbetsveckor i svenska mått. I snitt tog jag ut en ledig dag var tredje vecka. Som längst jobbade jag 49 dagar i sträck utan en ledig dag. Detta tyder på en stor viljekraft och mental styrka.

Mitt företag bestod till största del av äldre polska metallarbetare som inte brydde sig speciellt mycket om säkerhet och jag hade precis tagit studenten. Min roll innebar att jag hade sista beslutningsrätt om jobbet skulle kunna genomföras säkerhetsmässigt och krävde att jag tog ansvar över deras säkerhet, vilket betydde att jag var tvungen att ge dem order. Det var inte lätt i början, då de inte hade någon respekt för en 19årig svensk utan direkt erfarenhet, men jag kämpade på och vek mig inte, trots hårda ord och härskartekniker. Tillslut fick jag deras fulla respekt och vi hittade ett samförstånd, vilket andra säkerhetsansvariga svenskar (vi var 8 st) hade väldigt svårt för.

Under min andra period i Middlesbrough var det mycket praktiska problem runt boende, resor till och från hotellet vi bodde på och så vidare. Jag fick då tilldelat ett stort ansvar för att lösa dem problemet kortsiktigt då de flesta polackerna jag jobbade med hade svårt med engelskan.

Arbetet var mycket påfrestande och de flesta andra unga svenskar som jag jobbade med var tvungna att åka hem för att de inte klarade arbetet, men jag kämpade på och var tillsammans med två andra de enda som klarade hela perioderna. Arbetet har styrkt mig mycket i arbetslivet efteråt och har inga problem med att ta i med hårdhandskarna eller göra det som krävs för att jobbet ska slutföras.